Solel

 

Statligt stöd för installation av solceller finns attt få, läs mer på vår sida  Information om bidrag