Stöd för solceller

Regeringen har avsatt 210 miljoner mellan åren 2013 - 2016 för stöd till solceller. Syftet är att bidra till att en utveckling av energisystem och näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Stödnivån är sedan 1 Januari 2015 maximalt 30 procent av investeringskostnaden. Så här skriver Energimyndigheten på sin sida "Taket för stöd uppkommer till 1,2 miljoner kronor  per solcellssystem är på och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt."

Ny stödnivå från 1 januari 2015

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av Länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

 

Skattereduktion från 1 januari 2015

Från och med 1 januari 2015 kan man få skatterreduktion för överskotts el som matas in på elnätet. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets webbplats.

Vem kan få stöd till solceller?

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner.

Vilka typer av system omfattas av stödet?

Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Hur söker man stöd?

Ansökan om solcellsstöd kan göras på två sätt:

  1. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Länsstyrelsen i ditt län. Här hittar du kontaktuppgifter till Länsstyrelsen i ditt län.

    OBS! Ansökningsblanketten ska skickas till Länsstyrelsen i ditt län. Energimyndigheten behandlar inga ansökningar.
     

  2. Gör en digital ansökan via Boverkets E-tjänster
    E-tjänsten kräver e-legitimation/Bank-ID.